Anaboliset steroidit ja lisääntymis- terveys

Olet täällä

Anaboliset steroidit ja lisääntymisterveys

Anaboliset androgeeniset steroidit ovat vuosia olleet kaikkein käytetyimpiä lihasvoimaa ja -massaa lisääviä sekä suorituskykyä parantavia aineita. Suurin osa käyttäjistä ei ole kilpaurheilijoita, ja valitettavasti osa käyttäjistä on teini-ikäisiä.

Steroideja käytettäessä pyritään saamaan anabolinen (kudoksia kasvattava) vaikutus mahdollisimman suureksi ja androgeeninen (miestyyppinen) vaikutus mahdollisimman pieneksi. Testosteronin anabolisuus/androgeenisyys-suhde on 1. Varsinaisissa anabolisissa steroideissa tämä suhde vaihtelee ja voi olla jopa 30.

Androgeenisyydestä ei kokonaan päästä eroon, mutta sen vaikutus riippuu voimakkaasti annoksesta ja käyttöajasta [1]. Vaikutusten maksimoimiseksi ja sivuvaikutusten välttämiseksi käytetään usein samanaikaisesti muitakin hormonivalmisteita, joilla esimerkiksi ehkäistään rintojen kasvua.

Anaboliset androgeenit vaikuttavat merkittävästi sukupuolirauhasten toimintaan. Vaikutukset ovat yksilöllisiä: joillakin käyttäjillä siittiötuotanto lamaantuu täysin ja toisilla muutokset ovat vähäisiä.

Kiveksen toiminta ja sen häiriintyminen

Kivesten tehtävänä on tuottaa siittiöitä ja erittää sukupuolihormonia eli testosteronia. Normaali testosteronituotanto saa aikaan maskuliiniset sukupuoliominaisuudet ja takaa kivesten korkean testosteronipitoisuuden (noin 100-kertainen verenkierron pitoisuuksiin verrattuna), mikä on välttämätöntä normaalille siittiötuotannolle.

Kiveksen toimintaa säätelee aivolisäke. Kehon ulkopuolelta annosteltavat anaboliset androgeenit estävät aivolisäkkeen normaalin toiminnan. Kiveksen oma testosteronituotanto ja -pitoisuus vähenevät, ja tämän seurauksena siittiötuotanto vähenee ja saattaa loppua kokonaan.

Lapsettomuutta hoitaville lääkäreille anabolisten androgeenien vaikutus siittiötuotantoon on tuttua. Tutkimusten mukaan anabolisten steroidien käyttäjistä noin neljäsosalla ei ollut siittiötuotantoa, noin puolella siittiötuotanto oli normaalia huonompi ja ainoastaan neljäsosalla siemenneste oli normaali [2, 3]. Anaboliset steroidit vaikuttavat myös siittiöiden rakenteeseen.

Androgeenien aiheuttamat muutokset siittiötuotantoon eivät ole yleensä pysyviä. Suurten annosten jälkeen voi kuitenkin kulua vuosikin ennen kuin siittiömäärät palautuvat. Ei ole täsmällistä tietoa siitä, miten murrosikää edeltävä anabolisten androgeenien käyttö vaikuttaa kivesten toimintaan aikuisiällä. Tässä herkässä vaiheessa anaboliset androgeenit voivat aiheuttaa vakavia, mahdollisesti palautumattomia, muutoksia kiveksen toimintaan.

Anabolisten androgeenien vaikutus seksuaaliseen halukkuuteen

Seksuaalinen halukkuus (libido) on pitkälti testosteronin säätelemä. Anaboliset steroidit voivat lisätä libidoa. Seksuaalisen halukkuuden lisääntyminen voi olla ongelmallista, koska suuret androgeeniannokset saattavat lisätä myös väkivaltaisuutta.

Tavallisempi ongelma on käytön jälkeinen tilanne, jossa oma testosteronituotanto on estynyt usein kuukausien ajaksi. Tällöin verenkierron testosteronipitoisuus on riittämätön normaaliin libidoon ja hormonien epätasapaino aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta.

Huomattavan mataliksi painuneet testosteronipitoisuudet saattavat aiheuttaa myös erektiohäiriöitä. Kun samaan aikaan esimerkiksi voimanostajan tulokset merkittävästi huononevat, uuden androgeenikuurin aloittamisen tarve on usein huomattava [4].

Vaikutusten tutkiminen ja hoito

Anaboliset androgeenit estävät aivolisäkkeen normaalia toimintaa. Samankaltainen vaikutus saadaan aikaan naiselle yhdistelmäehkäisypillerin avulla. Käyttäjät ovat varsin tietoisia anabolisten steroidien käytön aiheuttamista ongelmista ja osa hakeutuu lääkäriin, mutta ei välttämättä ota käyttöä aktiivisesti esille.

Lääkärintutkimuksessa ei aina ole havaittavissa tyypillisen olemuksen lisäksi mitään selvästi poikkeavaa. Androgeenihoitoon liittyvät sivuvaikutukset (esimerkiksi akne, rintojen kasvaminen, ihon venytysarvet sekä mahdolliset pistosjäljet) voivat olla havaittavissa. Pitkään jatkuneen androgeenikäytön seurauksena kivekset voivat olla hyvinkin pienet.

Anabolisten androgeenien vaikutus lisääntymistoimintoihin riippuu huomattavasti käytetyistä valmisteista, annoksista ja käyttöajasta. Kiveksen toimintaa kuvaavissa hormonikokeissa todetaan tyypillisiä poikkeavuuksia. Suurella osalla todetaan siemennestetutkimuksessa siittiöiden täydellinen puuttuminen. Osalla poikkeavuus on vähäisempi.

Anabolisten androgeenien aiheuttamat muutokset ovat palautuvia, mutta siittiötuotannon toipuminen voi kestää jopa vuoden. Pääsääntöisesti tehokas ja riittävä hoito on anabolisten käytön lopettaminen. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on, että yksilö ymmärtää asiayhteydet ja palautumisen keston [5]. Motivointi on tärkeää.

Fysiologisten testosteronipitoisuuksien ylläpito (eli testosteronikorvaushoito) voi olla tarpeellista toipumisvaiheessa, jos vajaatoiminta on vakavaa ja pitkäkestoista, mutta väärinkäytön vaara on silloin mahdollinen. Korvaushoito hidastaa siittiötuotannon palautumista.

Anabolisten androgeenien käyttö ei sulje pois muita miehen lapsettomuuden syitä. Mikäli löydökset eivät sovi anabolisten androgeenien aiheuttamiksi tai muutokset eivät palaudu anabolien pois jättämisen jälkeen normaaleiksi, on syytä tutkia muita huonospermaisuuden syitä.

Antti Perheentupa
LT, dosentti
Lisääntymislääketiede ja andrologia
Naistentautien erikoislääkäri, Naistenklinikka TYKS
Biolääketieteenlaitos/Fysiologia, Turun yliopisto

[1] Evans (2004): Current concepts in anabolic-androgenic steroids. American Journal of Sports Medicin 32: 534–42.
 
[2] Karila, Hovatta & Seppälä (2004): Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorionic gonadotrophin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sports Medicine 25: 257–63.
 
[3] Torres-Calleja,  Gonzalez-Unzaga, DeCelis-Carrillo, Calzada-Sanchez & Pedron (2001): Effect of androgenic anabolic steroids on sperm quality and serum hormone levels in adult male bodybuilders. Life Science 68: 1769–74.
 
[4] Brower, Eliopulos, Blow, Catlin & Beresford (1990): Evidence for physical and psychological dependence on anabolic androgenic steroids in eight weight lifters. American Journal of Psychiatry 147: 510–2.
 
[5] Drakeley, Gazvani & Lewis-Jones (2004): Duration of azoospermia following anabolic steroids. Fertility and Sterility 81: 226.


Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1269

Lisää uusi kommentti